ANBI Gegevens

Stichting 488 staat ook bekend als Stadsklooster Den Haag. Stichting 488 is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) met een christelijke grondslag. Hieronder vind je onze ANBI-gegevens.

Naam: Stichting 488

RSIN: ​​8611.81.815

Lunterenstraat 183

2573PH 's-Gravenhage

Email: info@stichting488.nl

Telefoon: +31638531339

IBAN: NL03RABO0355975548

Ten Name Van: Stichting 488 

Bestuur

Adaja Veijer - Voorzitter

Arjen Veerman - Secretaris

Bert den Boer - Penningmeester

Emmie Eicher - Algemeen bestuurslid

Richard van den Hout - Algemeen bestuurslid

Missie en Doelstelling

Onze missie en doelstellingen zijn te vinden in de statuten. Hier vind u ook meer informatie over het bestuur en ons beloningsbeleid. Lees de statuten hier.

Hoofdlijnen beleidsplan

Stichting 488 is in opstartende fase. Daarom publiceren wij in deze fase enkel de hoofdlijnen van ons beleid zoals omschreven in de businesscase.

In hoofdlijnen is het beleid toegespitst op:

- Het verlenen van tijdelijke zorg aan kwetsbare jonge vrouwen in samenwerking met het Leger des Heils;

- (Re)integratie in de arbeidsmarkt door leerwerkplekken aan te bieden in zorg, horeca, onderhoud en metaalbewerking;

- Dagbesteding voor eenzame ouderen door middel van groepsactiviteiten;

- Relaties over generationele en culturele grenzen

Actueel activiteitenverslag

In 2020 is de stichting opgericht. Het huurcontract van ons pand is ingegaan en de eerste verbouwingen zijn gestart. Verder zijn er inspanningen gedaan ten behoeve van het opstarten van de stichting, het werven van vrijwilligers en het leggen van relaties in de omgeving Westeinde.