top of page

ANBI Gegevens

Stichting 488 staat ook bekend als Stadsklooster Den Haag. Stichting 488 is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) met een christelijke grondslag. Hieronder vind je onze ANBI-gegevens.

Naam: Stichting 488

RSIN: ​​8611.81.815

Westeinde 101

2512GV 's-Gravenhage

Email: info@stichting488.nl

Telefoon: +31638531339

IBAN: NL03RABO0355975548

Ten Name Van: Stichting 488 

Bestuur

Bert den Boer - Voorzitter

Vacant - Secretaris

Felicio Bos - Penningmeester

Emmie van Eicher - Algemeen bestuurslid

Adaja Veijer - Algemeen bestuurslid

Gerdien Waterman - Social media & Website

Missie en Doelstelling

Onze missie en doelstellingen zijn te vinden in de statuten. Hier vind u ook meer informatie over het bestuur en ons beloningsbeleid. Lees de statuten hier.

Hoofdlijnen beleidsplan

Stichting 488 is in opstartende fase. Daarom publiceren wij in deze fase enkel de hoofdlijnen van ons beleid zoals omschreven in de businesscase.

In hoofdlijnen is het beleid toegespitst op:

- Het verlenen van tijdelijke zorg aan kwetsbare jonge vrouwen in samenwerking met het Leger des Heils;

- (Re)integratie in de arbeidsmarkt door leerwerkplekken aan te bieden in zorg, horeca, onderhoud en metaalbewerking;

- Relaties over generationele en culturele grenzen

Actueel activiteitenverslag

In 2020 is de stichting opgericht. Het huurcontract van ons pand is ingegaan. Verder zijn er inspanningen gedaan ten behoeve van het opstarten van de stichting en zijn relaties gelegd in omgeving Westeinde.

2021 Stond in het teken van verbouwing, waarbij de verbouwing van het café is afgerond evenals de verbouwing van de Middenhof die zo goed als klaar was. Er is een officiële samenwerking met Leger des Heils aangegaan en er is gestart met werven van personeel en vrijwilligers.

In 2022 is Petit Paradis en de Middenhof geopend en is de leefgemeenschap opgericht. Via de volgende link kunt u de jaarverantwoording lezen evenals de jaarrekening 2022.

Plannen 2023

Als bestuur is er vooruit gekeken welke ontwikkelingen wij komend jaar willen uitvoeren. Hiervoor hebben wij een jaarbeleidsplan gemaakt welke wij hierbij aanbieden ter inzage.

bottom of page